Ανακαίνιση Κατοικίας
Ανακαινίστε το σπίτι σας και ζήστε μαζί με την οικογένειά σας σε ένα καλύτερο περιβάλλον!

Δείτε παρακάτω τα πακέτα ανακαίνισης που προσφέρουμε

ΑΘΗΝΑ

με 6.700€!


 • Αποξηλώσεις & Καθαιρέσεις
 • Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση
 • Υδραυλικές Εργασίες
 • Μπάνιο
 • Χρωματισμοί

ΗΦΑΙΣΤΟΣ

με 9.300€!


 • Αποξηλώσεις & Καθαιρέσεις
 • Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση
 • Υδραυλικές Εργασίες
 • Μπάνιο
 • Κουζίνα & Ντουλάπα
 • Εσωτερικά Κουφώματα

ΕΡΜΗΣ

με 14.400€!


 • Αποξηλώσεις & Καθαιρέσεις
 • Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση
 • Υδραυλικές Εργασίες
 • Μπάνιο
 • Χρωματισμοί
 • Κουζίνα & Ντουλάπα
 • Δάπεδα
 • Εσωτερικά Κουφώματα
 • Εξωτερικά Κουφώματα
 • Θωρακισμένη Πόρτα

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

με 17.400€!


 • Αποξηλώσεις & Καθαιρέσεις
 • Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση
 • Υδραυλικές Εργασίες
 • Μπάνιο
 • Χρωματισμοί
 • Κουζίνα & Ντουλάπα
 • Δάπεδα
 • Εσωτερικά Κουφώματα
 • Εξωτερικά Κουφώματα
 • Θέρμανση
 • Θωρακισμένη Πόρτα