Ανακαίνιση Ξενοδοχείου
Ανακαινίστε το ξενοδοχείο σας και προσφέρετε στους πελάτες σας μια αξέχαστη διαμονή!

Δείτε παρακάτω τα πακέτα ανακαίνισης που προσφέρουμε

ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

με 4.400€!


 • Κρεβάτι
 • Έπιπλα Δωματίου
 • Φωτισμός LED
 • Ξυλουργικές Επενδύσεις
 • Φωτιστικά
 • Πρόσθετος Εξοπλισμός

ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

με 7.800€!


 • Αποξηλώσεις & Καθαιρέσεις
 • Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση
 • Υδραυλικές Εργασίες
 • Μπάνιο
 • Χρωματισμοί
 • Ντουλάπα
 • Δάπεδα
 • Εσωτερικά Κουφώματα
 • Οροφές
 • Πόρτα Εισόδου

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

με 4.800€!


 • Κρεβάτι
 • Έπιπλα Δωματίου
 • Φωτισμός LED
 • Ξυλουργικές Επενδύσεις
 • Φωτιστικά
 • Πρόσθετος Εξοπλισμός

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

με 8.900€!


 • Αποξηλώσεις & Καθαιρέσεις
 • Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση
 • Υδραυλικές Εργασίες
 • Μπάνιο
 • Χρωματισμοί
 • Ντουλάπα
 • Δάπεδα
 • Εσωτερικά Κουφώματα
 • Οροφές
 • Πόρτα Εισόδου