ΑΠΕ
Αντλίες Θερμότητας & Φωτοβολταϊκά

Αντλίες Θερμότητας

Εξοικονόμηση χρημάτων 60%+ καθώς επίσης μηδενικές εκπομπές ρύπων και αυξημένος συντελεστής απόδοσης!

Το μέλλον είναι στις αντλίες θερμότητας αλλά ο περισσότερος κόσμος θα αργήσει να τις ανακαλύψει. Το κόστος αγοράς και εγκατάστασης είναι υψηλό και θα τρόμαζε τον καθένα, αλλά η εξοικονόμηση χρημάτων που επιτυγχάνεται με τα συστήματα αυτά – της τάξεως του 60% και άνω – θα υποχρεώσουν ίσως πολλούς να διερευνήσουν συντόμως την συγκεκριμένη αγορά.

Φωτοβολταϊκά

Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά

Το αυτόνομο ή υβριδικό σύστημα παραγωγής ηλεκ. ενέργειας, δίνει την απάντηση στα αυξημένα κόστη-πάγια ρεύματος του λογαριασμού της ΔΕΗ.

Net Metering

Ο καταναλωτής γίνεται και παραγωγός ηλεκ. ενέργειας ώστε να μπορεί να καλύπτει τις δικές του ανάγκες. Η παραγόμενη ηλεκ. ενέργεια μπορεί να…