Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους
Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης και Ανακαίνισης Κατοικιών με επιδότηση έως και 90% για νέους ηλικίας έως 39 ετών!

Τι είναι το πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους”;

Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο παρέχει επιδότηση έως και 90% σε νέους από 18 έως και 39 ετών, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να ανακαινίσουν ενεργειακά τις κατοικίες τους.

Επιλέξιμες κατοικίες:

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 1. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 2. Υφίσταται νόμιμα.
 3. Έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 4. Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Εξοικονομώ

Προϋπολογισμός εργασιών

220€/τμ
με μέγιστο τα 22.500€

Προαιρετικό δάνειο

Προαιρετικό
δάνειο

Διάρκεια δανείου

4 έως 6 έτη
Άτοκα

Κάλυψη δαπάνης συμβούλου έργου

Κάλυψη δαπάνης
συμβούλου έργου

Ανακαινίζω

Προϋπολογισμός εργασιών

75€/τμ
με μέγιστο τα 10.000€

Προαιρετικό δάνειο

Προαιρετικό
δάνειο

Διάρκεια δανείου

4 έως 6 έτη το 50% Άτοκο
το άλλο 50% με 4%+euribor3M

Κάλυψη δαπάνης συμβούλου έργου

Κάλυψη δαπάνης
συμβούλου έργου

Κάντε εγγραφή τώρα και ενημερωθείτε πρώτοι
για όλες τις εξελίξεις σχετικά με το πρόγραμμα
“Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους”

Ποσοστά Επιδότησης Ανά Κατηγορία Εισοδήματος

Τα ποσοστά επιδότησης για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους» φτάνουν έως και το 90% και κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.

Ατομικό εισόδημα
(€)
Οικογενειακό εισόδημα
(€)
Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης σκέλος
«Εξοικονομώ»
Bonus
αποκέντρωσης
Ιδιοκατοίκηση
Χρήση από έτερο πρόσωπο
1
≤ 5.000€
≤ 10.000€
75%
65%
+15%
2
> 5.000€ – 10.000€
> 10.000€ – 20.000€
70%
60%
3
> 10.000€ – 20.000€
> 20.000€ – 30.000€
55%
45%
4
> 20.000€ – 30.000€
> 30.000€ – 50.000€
45%
40%

Τα ποσοστά επιχορήγησης σκέλος «Ανακαινίζω» είναι οριζόντια για όλους 30%.

– Για αιτήσεις όπου η επιλέξιμη κατοικία βρίσκεται σε Δημοτική Ενότητα με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +15% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης.

Επιλέξιμες Παρεμβάσεις

Οι εργασίες για να είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα, θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και θα αφορούν στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων.

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης.
3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.
 • Υποχρεωτική ανακύκλωση ή απόρριψη των υφιστάμενων κουφωμάτων σε νομίμως λειτουργικούς χώρους απόρριψης υλικών (αντικαθιστώ – ανακύκλώνω).
 • Δυνατότητα αντικατάστασης υαλοπινάκων σε κτίρια προστατευόμενα ή ιστορικής αξίας ή ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις θεωρούνται και οι τυχόν εργασίες μικρής κλίμακας για την υποστήριξη της θερμομόνωσης (ρηγματώσεις, στεγανοποιήσεις).

 • Καταργείται η επιλεξιμότητα για νέους καυστήρες πετρελαίου.
 • Επιλέξιμη παρέμβαση η αποξήλωση καυστήρων πετρελαίου και των σχετικών δεξαμενών.
 • Καταργείται η επιλεξιμότητα για ενεργειακά τζάκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
 • Υποχρεωτική εγκατάσταση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ZNX.

Διαβάστε περισσότερα στον Αναλυτικό Οδηγό:

Διαδικασία υποβολής αίτησης και ένταξης
στο “Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους”

– Mε λήψη δανείου –

Υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο ή από το Σύμβουλο Έργου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου. Παράλληλα, ο ενδιαφερόμενος, επιλέγει ηλεκτρονικά την τράπεζα που επιθυμεί για να διενεργηθεί έλεγχος της δυνατότητας δανειοδότησης. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος λάβει θετική απάντηση δανειοδότησης από την τράπεζα, απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, για την έκδοση του 1ου Ενεργειακού Πιστοποιητικού.

Γίνεται η αυτοψία από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και εκδίδεται το 1ο ΠΕΑ. Ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του πρώτου ΠΕΑ, τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Καταχωρεί επίσης καθώς και λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται. (Ε1, Ε9, εκκαθαριστικό κτλ)

Η αίτηση καταχωρείται ως «επιλέξιμη» ή «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται». Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται», ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα στοιχεία επισυνάπτοντας τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά. Καταρτίζεται λίστα υπαγωγής.

Υπογράφεται η δανειακή σύμβαση με την τράπεζα και με αυτόν τον τρόπο ο Ωφελούμενος αποδέχεται τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα . Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης υπάρχει δυνατότητα εκταμίευσης ποσοστού 70% του δανείου, το οποίο αποτελεί προκαταβολή για την υλοποίηση του έργου.

Υλοποιούνται οι παρεμβάσεις κατόπιν κλήρωσης της πολεοδομίας, ορίζεται ενεργειακός επιθεωρητής για την αυτοψία των παρεμβάσεων και την έκδοση του 2ου ενεργειακού πιστοποιητικού.

Καταχωρούνται στο σύστημα τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, γίνεται ο έλεγχος επίτευξης του ενεργειακού στόχου που καθορίστηκε στην αρχή και εκταμιεύονται τα χρήματα απευθείας στους λογαριασμούς των αναδόχων.

– Χωρίς λήψη δανείου –

Υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο ή από το σύμβουλο έργου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου και απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, για την έκδοση του 1ου Ενεργειακού Πιστοποιητικού.

Γίνεται η αυτοψία από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και εκδίδεται το 1ο ΠΕΑ. Ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του πρώτου ΠΕΑ, τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Καταχωρεί επίσης καθώς και λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται. (Ε1, Ε9, εκκαθαριστικό κτλ)

Η αίτηση καταχωρείται ως «επιλέξιμη» ή «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται». Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται», ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα στοιχεία επισυνάπτοντας τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά. Καταρτίζεται λίστα υπαγωγής.

Ο Ωφελούμενος υποβάλει δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο πρόγραμμα (και τους όρους αυτού). Προκαταβολή στους αναδόχους μπορεί να δοθεί μόνο από τα ίδια κεφάλαια (ποσό που δεν επιδοτείται), πριν ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις. Η τυχόν προκαταβολή γίνεται με τραπεζική κατάθεση.

Υλοποιούνται οι παρεμβάσεις κατόπιν κλήρωσης της πολεοδομίας, ορίζεται ενεργειακός επιθεωρητής για την αυτοψία των παρεμβάσεων και την έκδοση του 2ου ενεργειακού πιστοποιητικού.

Καταχωρούνται στο σύστημα τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, γίνεται ο έλεγχος επίτευξης του ενεργειακού στόχου που καθορίστηκε στην αρχή και εκταμιεύονται τα χρήματα απευθείας στους λογαριασμούς των αναδόχων.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας!

Η εμπειρία μας από την διεξαγωγή του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» και τους εκατοντάδες ικανοποιημένους πελάτες, εγγυάται την εξειδίκευση  μας σε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ένταξή σας στο νέο πρόγραμμα εξοικονομώντας για εσάς πολύτιμο χρόνο και χρήμα!
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και εμείς θα σας κρατάμε ενήμερους για όλες τις εξελίξεις σχετικά με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους».


  Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  - Τα πεδία με ( * ) είναι υποχρεωτικά.

  ΟΝΟΜΑ: *

  E-MAIL: *

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

  ΚΙΝΗΤΟ: *

  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ: *

  ΜΗΝΥΜΑ:

  ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΕΑ Ή ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: