Ηλεκτρικό ρεύμα για την επιχείρηση
Για εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες κατηγοριών Γ21 και Γ21Β με χαμηλές καταναλώσεις και μικρή ισχύ.

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα προγράμματα για τις μικρές επιχειρήσεις απευθύνονται σε εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες κατηγοριών Γ21 και Γ21Β με χαμηλές καταναλώσεις και μικρή ισχύ.

Διαβάστε περισσότερα για τα χαρακτηριστικά και τις τιμές των προγραμμάτων παρακάτω

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εμπορικούς πελάτες κατηγορίας Γ21 με χαμηλές καταναλώσεις και μικρή ισχύ.

Πλεονεκτήματα:

 • Εξοικονόμηση στον λογαριασμό σας έως και 51.9%
 • Μηδενική χρέωση παγίων
 • Μηδενική χρέωση ισχύος
 • Επιβράβευση πρόωρης εξόφλησης
 • Έκπτωση στην υφιστάμενη εγγύηση σας 100%!
 • Εύκολη και γρήγορη αλλαγή προμηθευτή χωρίς μετατροπές στην υπάρχουσα εγκατάσταση
 • Ξεκάθαρες χρεώσεις χωρίς ψιλά γράμματα
 • Απλός και ευανάγνωστος λογαριασμός άμεσα συγκρίσιμος με τον ανταγωνισμό
 • Άμεση εξυπηρέτηση και επίλυση προβλημάτων

 

Είδος Τιμολογίου
Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)
Χρέωση Παγίου Μονοφασικού (€/4μηνο)
Χρέωση Παγίου Τριφασικού (€/4μηνο)
Liberty Max
0.059 €/kwh

Για τους επαγγελματίες που ανήκουν στο τιμολόγιο Γ21 της Χαμηλής Τάσης ισχύει ειδική συνδρομή προνομιακής τιμής 79€/χρόνο (εξοφλείται στον πρώτο λογαριασμό εκκαθαριστικό ή έναντι, δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ).
Για τα επαγγελματικά τιμολόγια Γ21, για καταναλώσεις άνω των 5.000kwh/4μηνο, η τιμή χρέωσης ενέργειας ανέρχεται στα 0,064€/kwh έως την ποσότητα των 5.000kwh και στα 0,089€/kwh για το σύνολο της ποσότητας ενέργειας που υπερβαίνει το κατα ανωτέρω όριο της κλίμακας των 5.000 kwh.

ΣΥΝΔΕΣΗ

Τι χρειάζεται για να συνδεθείτε:

 • Συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 • Συμπληρώστε και υπογράψτε την Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Μία απλή φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του Νόμιμου Εκπροσώπου
 • Ο τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός (που έχει εξοφληθεί), οποιονδήποτε πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας κι αν έχετε.
 • Αντίγραφο Μισθωτηρίου από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση μισθωμένου ακινήτου
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης. Δείτε ΕΔΩ τα απαραίτητα έγγραφα ανά είδος επιχείρησης

* Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις είναι κοινές για όλους τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθορίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και εμφανίζονται διακριτά στον λογαριασμό σας. Για να δείτε τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις πατήστε ΕΔΩ.

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα προγράμματα για τις μεσαίες επιχειρήσεις απευθύνονται σε εμπορικούς πελάτες κατηγορίας Γ22, Γ22Β και Γ23.

Διαβάστε περισσότερα για τα χαρακτηριστικά και τις τιμές των προγραμμάτων παρακάτω

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εμπορικούς πελάτες κατηγορίας Γ22 με υψηλές καταναλώσεις και και εγκατεστημένη ισχύ από 25 έως 250KVA.

Πλεονεκτήματα:

 • Εξοικονόμηση στον λογαριασμό σας έως και 36%
 • Έκπτωση στη χρέωση παγίων
 • Έκπτωση στη χρέωση ισχύος
 • Επιβράβευση πρόωρης εξόφλησης
 • Έκπτωση στην υφιστάμενη εγγύηση σας 100%!
 • Εύκολη και γρήγορη αλλαγή προμηθευτή χωρίς μετατροπές στην υπάρχουσα εγκατάσταση
 • Ξεκάθαρες χρεώσεις χωρίς ψιλά γράμματα
 • Απλός και ευανάγνωστος λογαριασμός άμεσα συγκρίσιμος με τον ανταγωνισμό
 • Άμεση εξυπηρέτηση και επίλυση προβλημάτων

 

Είδος Τιμολογίου
Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)
Χρέωση Παγίου Μονοφασικού (€/4μηνο)
Χρέωση Παγίου Τριφασικού (€/4μηνο)
Χρέωση Ισχύος (€/kW)
CORPORATE ENERGY 22
0.065 €/kwh
0
0
0.5

1Βασική τιμή: Για καταναλώσεις ανεξαρτήτου kWh/ μήνα, 0,072€/ kWh και επιβράβευση πρόωρης εξόφλησης 10%. Τελικό 0,06480€/ kWh

ΣΥΝΔΕΣΗ

Τι χρειάζεται για να συνδεθείτε:

 • Συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 • Συμπληρώστε την Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Μία απλή φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του Νόμιμου Εκπροσώπου
 • Ο τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός (που έχει εξοφληθεί), οποιονδήποτε πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας κι αν έχετε.
 • Αντίγραφο Μισθωτηρίου από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση μισθωμένου ακινήτου
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης. Δείτε ΕΔΩ τα απαραίτητα έγγραφα ανά είδος επιχείρησης

* Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις είναι κοινές για όλους τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθορίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και εμφανίζονται διακριτά στον λογαριασμό σας. Για να δείτε τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις πατήστε ΕΔΩ.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα προγράμματα απευθύνονται σε καταναλωτές κατηγορίας Β1, Β1Β, Β2 και Β2Β με συμφωνημένη ισχύ άνω των 250 kVA οι οποίοι εντάσσονται στην κατηγορία καταναλωτών Μέσης Τάσης (20 kV)Διαβάστε περισσότερα για τα χαρακτηριστικά και τις τιμές των προγραμμάτων παρακάτω

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εμπορικούς και Βιομηχανικούς Πελάτες κατηγορίας ΒΓ, ΒΥ, ΒΧ και ΒΜ με συμφωνημένη ισχύ άνω των 250 kVA οι οποίοι εντάσσονται στην κατηγορία καταναλωτών Μέσης Τάσης (20 kV).

Τα εξειδικευμένα στελέχη μας με γνώμονα την εμπειρία καθώς και τη συνεργασία μας με μεγάλο αριθμό βιομηχανικών και εμπορικών καταναλωτών Μέσης Τάσης θα αναλύσουν το καταναλωτικό σας προφίλ και θα συντάξουν για εσάς μια εξατομικευμένη προσφορά που θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της εγκατάστασής σας.

Στείλτε μας τους τελευταίους 12 λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας των εγκαταστάσεων της επιχείρησής σας με email στο apax@volterra.gr, συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το Εμπορικό Tμήμα της APAX για να σας ενημερώσουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Πλεονεκτήματα:

 • Εξοικονόμηση στον λογαριασμό σας έως και 35%
 • Μηδενική χρέωση παγίων
 • Μηδενική χρέωση ισχύος
 • Έκπτωση στην υφιστάμενη εγγύηση σας 50%!
 • Εύκολη και γρήγορη αλλαγή προμηθευτή χωρίς μετατροπές στην υπάρχουσα εγκατάσταση
 • Ξεκάθαρες χρεώσεις χωρίς ψιλά γράμματα
 • Απλός και ευανάγνωστος λογαριασμός άμεσα συγκρίσιμος με τον ανταγωνισμό
 • Άμεση εξυπηρέτηση και επίλυση προβλημάτων
 • Αποδέσμευση από την εταιρεία μας, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς ρήτρα χρέωσης

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

- Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:*

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΪΟΝ:*

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:*

E-MAIL:*

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΩΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:*

ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΡΑΕ είναι η εποπτεύουσα αρχή στον τομέα της προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, κάθε καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στη ΡΑΕ σχετικά με θέματα συναφή με τη διαδικασία προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΕΑ Ή ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: