Καριέρα

Καριέρα στην Apax

Στην Apax έχουμε δημιουργήσει ένα ποιοτικό περιβάλλον εργασίας, με έμφαση στο πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και συνεχούς αναζήτησης γνώσης, για άτομα με υψηλούς επαγγελματικούς στόχους.

Στην Apax αναζητάμε συνεχώς τον κατάλληλο άνθρωπο, για την κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή.

Προσφέρουμε άριστο εργασιακό περιβάλλον, ευκαιρίες για γρήγορη επαγγελματική εξέλιξη και ανέλιξη  στους Τομείς που διαμεσολαβούμε, εκπαίδευση, διεθνή εμπειρία, τεχνογνωσία και εξειδίκευση, σε συνδυασμό με το μέγεθος, την ασφάλεια και τις παροχές μιας μεγάλης επιχείρησης, διότι πιστεύουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι η πολυτιμότερη επένδυσή μας.

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο Ελληνικό Όμιλο
Εάν κατέχετε τα κατάλληλα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα σ’ έναν από τους παρακάτω τομείς: Οικονομικά, Επενδύσεις, Ανάληψη Κινδύνου, Πωλήσεις, Marketing, Νομική Επιστήμη, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ανάπτυξη Συστημάτων και Έργων, Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Τεχνικοί όλων των ειδικοτήτων
Εάν πραγματικά θέλετε να διευρύνετε τους ορίζοντες σας

τότε είναι ευκαιρία για σας να γνωρίσετε τον κόσμο της Apax!
Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στη Διεύθυνση μας στο e-mail info@apax.gr