Κατασκευή Επαγγελματικού Χώρου
Συνθέτουμε χώρους που προάγουν την δημιουργικότητα & την ανθρώπινη δραστηριότητα!

Κατασκευή Επαγγελματικών Χώρων

Η εταιρεία Apax έχοντας σαν αρχή ότι ο επαγγελματικός χώρος αποτελεί ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο πεδίο μελέτης και αρχιτεκτονικής σύνθεσης, καταφέρνει και συνθέτει χώρους που να προάγουν την δημιουργικότητα και την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Με κριτήρια ο επαγγελματικός χώρος να είναι λειτουργικός και παραγωγικός, ο σχεδιασμός του  πρέπει να προάγει τις αξίες και τους στόχους που συνθέτουν το προφίλ της επιχείρησής σας.

Υποστηρίζουμε τους επαγγελματίες καθ’ όλη τη διάρκεια ανακαίνισης του επαγγελματικού τους χώρου και προτείνουμε ιδέες που θα βελτιώσουν τη λειτουργικότητα της καθημερινής ροής εργασιών και θα προσελκύσουν το επιθυμητό πελατολόγιο στο χώρο τους. Η τελική μας πρόταση παρουσιάζεται σε μακέτα ώστε να έχετε πλήρη εικόνα του κτιριακού έργου πριν την τελική του παράδοση. Στόχος μας είναι η διάρκεια της ανακαίνισης να είναι, όσο το δυνατόν, πιο σύντομη ώστε ο επαγγελματικός σας χώρος να παραμείνει εκτός λειτουργίας για ελάχιστο χρονικό διάστημα. Κάθε ανακαίνιση ολοκληρώνεται εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει συμφωνηθεί, με διαρκή επίβλεψη του υπεύθυνου έργου στο χώρο, για την επίτευξη άρτιου συντονισμού εργασιών και αυστηρής τήρησης του προϋπολογισμού.

Επιθυμείτε να ανακαινίσετε τον επαγγελματικό σας χώρο; Επικοινωνήστε με τη Apax για να συζητήσουμε τις ιδέες σας και να σχεδιάσουμε μαζί την ιδανική λύση για τον επαγγελματικό σας χώρο. Σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό της ανακαίνισης επαγγελματικού χώρου έχει το concept που θέλουμε να δημιουργήσουμε σε συνδυασμό με το πελατολόγιο που θέλουμε να προσεγγίσουμε.