Πακέτο Εργασιών Hotel

Ξένιος Ζευς με 7.800€

 • Αποξηλώσεις & Καθαιρέσεις
 • Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση
 • Υδραυλικές Εργασίες
 • Μπάνιο
 • Χρωματισμοί
 • Ντουλάπα
 • Δάπεδα
 • Εσωτερικά Κουφώματα
 • Οροφές
 • Πόρτα Εισόδου

Πακέτο Ανακαίνισης Ξενοδοχείου «Ξένιος Ζευς Εργασίες»

Αποξηλώσεις & Καθαιρέσεις

 • Αποξηλώσεις δρομικής τοιχοποιίας.
 • Αποξήλωση ειδών υγιεινής.
 • Αποξήλωση πατωμάτων όπου χρειάζεται.
 • Αποκατάσταση αποξηλωμένων επιφανειών (χτισίματα-μερεμέτια).
 • Αποκομιδή και απόρριψη μπαζών.
 • Κάδος απορριμάτων.

Υδραυλικές Εργασίες

 • Νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
 • Τοποθέτηση ειδών υγιεινής.
 • Μπαταριών.
 • Αξεσουάρ μπάνιου.
 • Σιφώνια.
 • Σχάρες.
 • Διακόπτες.

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

 • Έλεγχος Δωματίου.
 • Αλλαγή καλωδίων όπου κριθεί απαραίτητο.
 • Προμήθεια & Τοποθέτηση διακοπτικού Υλικού.
 • Νέος Ηλεκτρολογικός πίνακας.
 • Παροχή Τηλεφωνίας, Δικτύου & TV.

Δάπεδα

 • Προμήθεια και Τοποθέτηση δαπέδου laminate με ηχομονωτικό υπόστρωμα ή γρανιτοπλακάκια 60Χ60.
 • Χρήση ακρυλικών κολλών και ενισχυτικών πρόσφυσης.

Χρωματισμοί

 • Ολική επίστρωση με οικολογικό αστάρι.
 • Σπατουλάρισμα επιφανειών με λεπτόκοκκο στόκο 2 στρώσεων.
 • Τριπλή επίστρωση με οικολογικές βαφές.

Οροφές

 • Ψευδοροφή αφανούς συστήματος ανάρτησης της KNAUF ή αντίστοιχης εταιρείας επιφάνειας έως 18m².
 • Κατάλληλες διαμορφώσεις για την δημιουργία κουρτινιέρας.
 • Χρήση ανθυγρής γυψοσανίδας για τον χώρο του λουτρού με διαμόρφωση περιμετρικής σκοτίας για την τοποθέτηση κρυφόφωτου.

Μπάνιο

 • Σχεδίαση και ολική ανακατασκευή μπάνιου.
 • Επένδυση τοίχων και δαπέδων με πλακάκια έως 20m².
 • Πάγκος λουτρού με επένδυση δρυός.
 • Επικαθήμενος νιπτήρας από πιστοποιημένα εργοστάσια.
 • Λεκάνη χαμηλής πίεσης με πίσω ή κάτω σιφόνι.
 • Μπαταρία πάγκου.
 • Μπαταρία ντουζιέρας.
 • Σταθερό γυάλινο διαχωριστικό ντουζιέρας από τζάμι securit 8mm.
 • Σιφόνι λουτρού και ντουζιέρας.
 • Μηχανικός Εξαερισμός.
 • Καθρέπτης λουτρού μεγάλου μήκους.

Πόρτα Εισόδου

 • Πιστοποιημένα πυράντοχη 30’ πόρτα εισόδου(1.00×2.20×0.13), πρεσσαριστή με επένδυση Laminate σε 15 διαφορετικές χρωματικές αποχρώσεις με μηχανισμό επαναφοράς, ανεμοφράκτη και περιμετρικό λάστιχο.
 • Ηχομονωτική πιστοποίηση.
 • Τετράγωνη κάσα από μασίφ ξύλο (470kg/m³), διατομής 130Χ45mm.
 • Ηλεκτρονική κλειδαριά.

Εσωτερικά Κουφώματα

 • Προμήθεια και Τοποθέτηση εσωτερικών πορτών με επένδυση laminate με μεγάλη ποικιλία χρωμάτων – σχεδίων.

Ντουλάπες

 • Εντοιχισμένη ντουλάπα εισόδου διαστάσεων έως Π:2.00XY:2.60m.
 • Ένα (1) συρόμενο φύλλο ντουλάπας.
 • 2 συρτάρια μεταλλικού τύπου.
 • Μηχανισμοί συρταριών BLUM.