Πακέτα Net Metering
Ο καταναλωτής γίνεται και παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας.

Πακέτο Φ/Β (5KWp)
Net Metering με 7.500€

Φωτοβολταϊκό αυτοπαραγωγής Net Metering 5kWp για συμψηφισμό κατανάλωσης έως 8.000KWh ετησίως με 7.500€.

Πακέτο Φ/Β (8KWp)
Net Metering με 11.900€

Φωτοβολταϊκό αυτοπαραγωγής Net Metering 8kWp για συμψηφισμό κατανάλωσης έως 12.000KWh ετησίως με 11.900€.