Πακέτο

Αθηνά με 9.700€

 • Αποξηλώσεις & Καθαιρέσεις
 • Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση
 • Υδραυλικές Εργασίες
 • Μπάνιο
 • Χρωματισμοί

Πακέτο Ανακαίνισης Κατοικίας “Αθηνά”

Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις

 • Αποξηλώσεις δρομικής τοιχοποιίας
 • Αποξήλωση ειδών υγιεινής
 • Αποξήλωση πατωμάτων όπου χρειάζεται
 • Αποκατάσταση αποξηλωμένων επιφανειών
  (χτισίματα-μερεμέτια)
 • Αποκομιδή και απόρριψη μπαζών
 • Κάδος απορριμάτων

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

 • Έλεγχος ακινήτου
 • Αλλαγή καλωδίων όπου κριθεί απαραίτητο
 • Προμήθεια & Τοποθέτηση διακοπτικού Υλικού
 • Νέος Ηλεκτρικός πίνακας

Υδραυλικές Εργασίες

 • Νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση
 • Τοποθέτηση ειδών υγιεινής
 • Μπαταριών
 • Αξεσουάρ μπάνιου
 • Σιφώνια
 • Σχάρες
 • Διακόπτες

Μπάνιο

 • Πλήρη ανακατασκευή μπάνιου με νέα πλακίδια
 • Λεκάνη με καζανάκι
 • Ντουζιέρα
 • Σετ μπαταριών και αξεσουάρ μπάνιου

Χρωματισμοί

 • Χρωματισμοί με χρώματα επώνυμων εταιρειών με ποικίλους συνδυασμούς

Οι εργασίες αφορούν ακίνητο έως 70τμ., παρέχεται όμως ευελιξία στην προσαρμογή εργασιών σε μεγαλύτερους χώρους καθώς και η προσθαφαίρεση εργασιών σύμφωνα με τις ανάγκες του ιδιοκτήτη.