Πακέτο Φ/Β (5KWp)

Net Metering με 7.500€!

Φ/Β (5KWp) Net Metering με 7.500€

Φωτοβολταϊκό αυτοπαραγωγής Net Metering 5kWp για συμψηφισμό κατανάλωσης έως 8.000KWh ετησίως, με 7.500€. Με Εγκατάσταση από συνεργείο της εταιρείας μας, με Αδειοδότηση και Εγγύηση καλής λειτουργίας από την Αpax.

ΦΒ πλαίσια: RECOM ή SUNPOWER ή Q-Cells Pro G4.1 385W-425W
Αντιστροφέας RECOM ή ABB PVI 5.000TL (Γερμανία). (Για τριφασικό αντιστροφέα το κόστος αυξάνεται κατά 600€).
Βάσεις στήριξης: Προφίλ αλουμινίου (προς αποφυγή ηλεκτροχημικής διάβρωσης).
INOX άγκιστρα (για κεραμοσκεπή) & Αγκύρωση με χημικό αγκύριο HILTI RE 500 (για δώμα).
Ηλεκτρολογικό υλικό: HAGER – ABB.
Φάκελος Αδειοδότησης.
Εγκατάσταση.