Πακέτο Φ/Β (8KWp)

Net Metering με 11.900€!

Φ/Β (8KWp) Net Metering με 11.900€

Φωτοβολταϊκό αυτοπαραγωγής Net Metering 8kWp για συμψηφισμό κατανάλωσης έως 12.000KWh ετησίως, με 11.900€. Με Εγκατάσταση από συνεργείο της εταιρείας μας, με Αδειοδότηση και Εγγύηση καλής λειτουργίας από την Αpax.

ΦΒ πλαίσια: RECOM ή Q-Cells 385W – 425W
Αντιστροφέας: RECOM ή ABB PVI OUTD 7.5TL (Γερμανία).
Βάσεις στήριξης: Προφίλ αλουμινίου (προς αποφυγή ηλεκτροχημικής διάβρωσης).
INOX άγκιστρα (για κεραμοσκεπή) & Αγκύρωση με χημικό αγκύριο HILTI RE 500 (για δώμα).
Ηλεκτρολογικό υλικό: HAGER – ABB.
Φάκελος Αδειοδότησης.
Εγκατάσταση.